Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Øster Tørslev Cykelmotion Torsdag d. 31/1 2019 kl. 19.00 på Dalbyover Kro. Dagsorden iflg. vedtægterne. På valg i år er: Bestyrelsesmedlem: Henning Rasmussen – modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem: Klaus Jensen – modtager ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem: Christian Nielsen – modtager genvalg. Suppleant: Ivan Nielsen – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Ivan Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem og Kim Sørensen som ny suppleant. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 7 dage før. Husk at forny dit medlemskab for 2019. Sidste rettidig indbetaling for kontingentet er den 20. januar. Kontingentet er fortsat 300 kr. og skal indbetales på klubbens konto 9329-0005022851 eller på MobilePay 94402 Indbetalingen medfører stemmeret til generalforsamlingen.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Øster Tørslev Cykelmotion

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close