Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Øster Tørslev Cykelmotion Torsdag d. 30/1 2020 kl. 19.00 på Dalbyover Kro. Dagsorden iflg. vedtægterne. På valg i år er: Bestyrelsesmedlem: Henrik Drægert – modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem: Lars Steffensen – modtager genvalg.  Suppleant: Kim Sørensen – modtager genvalg. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 7 dage før. Husk at forny dit medlemskab for 2020. Sidste rettidig indbetaling for kontingentet er den 19. januar. Kontingentet er fortsat 300 kr. og skal indbetales på klubbens konto 9329-0005022851 eller på MobilePay 94402 Indbetalingen medfører stemmeret til generalforsamlingen.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Øster Tørslev Cykelmotion

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close