Generalforsamling 2021

Efter den meget lange nedlukning pga. Corona, er det er nu endelig blevet muligt at afholde generalforsamlinger igen, så derfor:

Indkaldes til ordinær generalforsamling i Øster Tørslev Cykelmotion mandag d. 14/6 2021 kl. 19.00 på Dalbyover Kro. Dagsorden iflg. vedtægterne.

På valg i år er: Bestyrelsesmedlem: Henning Rasmussen – modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem: Ivan Nielsen – modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Christian Nielsen – Modtager genvalg.

Suppleant: Kim Sørensen – modtager genvalg. Desuden er revisor Ole Reher og revisor suppleant Vagn Johannesen også på valg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 7 dage før.

Da alle medlemmer har indbetalt kontingent for 2021, er alle stemmeberettigede.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Øster Tørslev Cykelmotion

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close